Generelle betingelser


Vilkår og betingelser og kundeoplysninger

I. Generelle vilkår og betingelser

§ 1 Grundlæggende bestemmelser

(1) Følgende vilkår og betingelser gælder for alle kontrakter, som du indgår med os som udbyder (HAJUS AG) via webstedet www.ich-zapfe.de. Medmindre andet er aftalt, modsættes inkluderingen af ​​vilkår og betingelser for din egen brug.

(2) En forbruger i henhold til følgende regler er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der overvejende hverken kan tilskrives deres kommercielle eller deres uafhængige erhvervsaktivitet. En iværksætter er enhver fysisk eller juridisk person eller et juridisk partnerskab, der, når de indgår en juridisk transaktion, handler i udøvelsen af ​​sin uafhængige erhvervsmæssige eller kommercielle aktivitet.

§ 2 Indgåelse af kontrakten

(1) Kontraktens genstand er salg af varer. .

(2) Allerede med indstillingen af ​​det respektive produkt på vores hjemmeside giver vi dig et bindende tilbud om at indgå en kontrakt for de betingelser, der er angivet i varebeskrivelsen. 

(3) Kontrakten indgås via systemet til online indkøbskurv som følger:
Varerne bestemt til salg gemmes i "indkøbskurv". Via den tilsvarende knap i navigationslinjen kan du åbne "indkøbskurv" og foretage ændringer der når som helst.
Efter adgang til siden "Kasserer" og indtastning af de personlige data samt betalingsbetingelser og forsendelse, vises alle ordredata på ordreoversigtssiden.

I det omfang du bruger et Sofortzahl-system (f.eks. PayPal / PayPal Express, Amazon Betalinger, Efterbetaling, Sofort) som betalingsmetode, vil du enten blive ledet til ordreoversigtssiden i vores online shop, eller du vil først blive sendt til Internetsiden for udbyderen af ​​Sofortzahl-systemet videresendes.
Hvis videresendelsen til det respektive øjeblikkelige betalingssystem finder sted, skal du foretage den passende valg eller indtastning af dine data der. Endelig vil du blive sendt tilbage til vores online shop på siden med ordreoversigt.

Inden du sender ordren, har du muligheden for at gennemgå alle oplysninger her igen, ændre (også via funktionen "tilbage" af internetbrowser) eller annullere købet.
Ved at indsende ordren via knappen "køb" erklærer du juridisk bindende accept af tilbuddet, hvorved kontrakten indtræder.

(4) Dine anmodninger om at afgive et tilbud er ikke bindende for dig. Vi vil give dig et bindende tilbud i tekstform (f.eks. Via e-mail), som du kan acceptere inden for 5 dage.

(5) Behandlingen af ​​ordren og fremsendelsen af ​​alle nødvendige informationer i forbindelse med indgåelsen af ​​kontrakten automatiseres delvist via e-mail. Du er derfor nødt til at sikre, at den e-mail-adresse, du giver os, er korrekt, at modtagelsen af ​​e-mails teknisk sikres og især at ingen SPAM-filtre forhindrer dette.

§ 3 Opbevaringsret, ejendomsret

(1) Du kan kun udøve en ret til tilbageholdelse, hvis det vedrører krav fra det samme kontraktforhold.

(2)  Varerne forbliver vores ejendom indtil fuld betaling af købsprisen.

(3)  Hvis du er en iværksætter, gælder følgende også:

a) Vi forbeholder os ejerskabet til varerne indtil fuldstændig afvikling af alle krav, der stammer fra det nuværende forretningsforhold. Før overførsel af ejerskab af de reserverede varer er et pantsætning eller sikkerhedsoverførsel ikke tilladt.

b) Du kan videresælge varerne i den almindelige forretningsdrift. I dette tilfælde tildeler du allerede nu alle krav på det fakturabeløb, der tilfalder dig fra videresalg, vi accepterer tildelingen. De er yderligere bemyndiget til at inddrive kravet. Hvis du ikke opfylder dine betalingsforpligtelser korrekt, forbeholder vi os dog retten til selv at inddrive kravet.

c) I tilfælde af kombination og blanding af de reserverede varer opnår vi medejerskab af den nye vare i forhold til fakturaværdien af ​​de reserverede varer til de andre behandlede varer på behandlingstidspunktet.

d) Vi forpligter os til at frigive de værdipapirer, som vi er berettiget til på din anmodning, i det omfang, at den realiserbare værdi af vores værdipapirer overstiger kravet, der skal sikres med mere end 10%. Valget af de værdipapirer, der skal frigives, er vores ansvar.


§ 4 Garanti

(1) De lovmæssige garantirettigheder findes.

(2) Som forbruger bliver du bedt om at kontrollere varen straks efter levering for fuldstændighed, åbenlyse mangler og skader under transporten og om at underrette os og udbyderen om eventuelle klager så hurtigt som muligt. Hvis du ikke overholder dette, påvirker dette ikke dine lovpålagte garantikrav.

(3) For så vidt du er en iværksætter, i modsætning til ovenstående garantiregler:

a)  Som en betingelse for tingene er kun vores egne oplysninger og produktbeskrivelsen af ​​producenten som aftalt, men ikke andre reklamer, offentlige afgifter og erklæringer fra producenten.

b)  I tilfælde af mangler yder vi garanti efter vores skøn gennem reparation eller efterfølgende levering. Hvis eliminering af manglen mislykkes, kan du anmode om en nedsættelse eller trække sig ud af kontrakten. Fjernelse af mangler anses for at være mislykket efter et andet mislykket forsøg, medmindre arten af ​​genstanden eller manglen eller de andre omstændigheder angiver andet. I tilfælde af afhjælpning behøver vi ikke at bære de øgede omkostninger, der er afholdt af forsendelsen af ​​varerne til et andet sted end udførelsesstedet, medmindre forsendelsen svarer til den tilsigtede anvendelse af varerne.

c)  Garantiperioden er et år efter levering af varerne. Tidsnedsættelsen gælder ikke:


- skyldes straffesager for skader på liv, lemmer eller helbred og ved forsætlig eller groft uagtsom anden skade;
- så vidt vi med svig har skjult manglen eller har overtaget en garanti for tingets tilstand;
- i tilfælde af genstande, der er blevet brugt til en struktur i overensstemmelse med deres normale brug og har forårsaget dens mangel;
- i tilfælde af retskrav, som du har mod os i forbindelse med garantirettigheder.

§ 5 Valg af lov, sted for udførelse, sted for jurisdiktion

(1)  Tysk lov gælder. For forbrugere gælder dette valg af lov kun i det omfang, at dette ikke fjerner den beskyttelse, der ydes ved obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i staten for forbrugerens sædvanlige opholdssted (gunstigt princip).

(2)  Opfyldelsesstedet for alle tjenester, der stammer fra vores nuværende forretningsforhold såvel som jurisdiktion, er vores hjemsted, for så vidt du ikke er en forbruger, men en købmand, en juridisk enhed under offentlig ret eller en særlig fond under offentlig ret. Det samme gælder, hvis du ikke har et generelt jurisdiktionssted i Tyskland eller EU, eller bopælsstedet eller den sædvanlige bopæl ikke er kendt på det tidspunkt, hvor klagen indgives. Retten til at indkalde retten på et andet lovligt jurisdiktion forbliver ikke påvirket.

(3)  Bestemmelserne i FN's salgskonvention finder ikke eksplicit anvendelse.

 
II. kundeoplysninger

1. Sælgers identitet

HAJUS AG
Lise-Meitner-Straße 7
30926 Seelze
Deutschland
Telefon: 05151/87798-10
E-Mail: info@ich-zapfe.de


Alternativ konfliktløsning:
Europa-Kommissionen leverer en platform for udenretslig online tvistbilæggelse (OS-platform), som findes på https://ec.europa.eu/odr.

2. Oplysninger om indgåelse af kontrakten

De tekniske trin for at indgå kontrakten, indgåelsen af selve kontrakten og korrektionsmulighederne foretages i overensstemmelse med reglerne "Indgåelse af kontrakten" i vores generelle vilkår og betingelser (del I.).

3. Kontrakt sprog, kontrakt tekstlagring

3.1. Kontraktsprog er tysk. .

3.2. Den komplette kontrakttekst gemmes ikke af os. Før du sender ordren via systemet til online indkøbskurvsystemet kan kontraktdataene udskrives eller gemmes elektronisk ved hjælp af browserens udskrivningsfunktion. Efter at ordren er modtaget af os, sendes ordredataene, de juridisk krævede oplysninger til fjernkontrakter og de generelle vilkår og betingelser til dig via e-mail.

3.3. I tilfælde af anmodninger om tilbud uden for online indkøbskurvsystemet vil du modtage alle kontraktdata i form af et bindende tilbud i tekstform, f.eks. pr. e-mail, som du kan udskrive eller elektronisk sikre.

4. Adfærdskodekser

4.1. Vi har overgivet tillidskoden til Trusted Shops GmbH, tilgængelig på: http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf.

5. Væsentlige funktioner ved produktet eller tjenesten

De væsentligste egenskaber ved produktet og / eller tjenesten findes i det respektive tilbud.

6. Priser og betalingsmetoder

6.1. De angivne priser i de respektive tilbud samt forsendelsesomkostninger er de samlede priser, de inkluderer alle priskomponenter inklusive alle gældende skatter.

6.2. De resulterende forsendelsesomkostninger er ikke inkluderet i købsprisen. De kan kaldes op via en passende udpeget knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud, vises separat i løbet af ordreprocessen og skal desuden bæres af dig, medmindre den gratis forsendelseslevering er lovet.

6.3. Hvis leveringen til lande uden for Den Europæiske Union, er vi muligvis ansvarlige for andre omkostninger, f.eks. Told, skatter eller pengeoverførselsgebyrer (bankoverførsel eller valutakursudgifter), der skal bæres af dig.

6.4. Opståede omkostninger ved pengeoverførsel (Überweisungs- oder Wechselkursgebühren der Kreditinstitute)afholdes af dig i tilfælde, hvor levering sker til en EU-medlemsstat, men betalingen blev foretaget uden for Den Europæiske Union.

6.5. De tilgængelige betalingsmetoder vises under en tilsvarende knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.

6.6. Medmindre andet er angivet i de individuelle betalingsmetoder, forfalder betalingsrettighederne i henhold til kontrakten straks til betaling.

7. Leveringsbetingelser

7.1. Leveringsbetingelserne, leveringsdatoen og eventuelle eksisterende leveringsbegrænsninger kan findes under en tilsvarende knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.

7.2. For så vidt du er en forbruger, er det lovreguleret, at risikoen for utilsigtet tab og utilsigtet forringelse af de solgte varer kun overføres til dig ved levering af varerne under forsendelsen, uanset om forsendelsen er forsikret eller uforsikret. Dette gælder ikke, hvis du uafhængigt har bestilt en transportør, der ikke er udpeget af iværksætteren eller en anden person, der er udpeget til at udføre forsendelsen.

Er du iværksætter, sker levering og forsendelse på din risiko.

8. Juridiske garantirettigheder

Ansvaret for mangler reguleres af "Garanti" -reguleringen i vores generelle vilkår og betingelser (del I).

Disse GTC- og kundeoplysninger blev oprettet af advokater, der er specialiserede i IT-lovgivning i forhandlerforbundet og kontrolleres permanent for juridisk overholdelse. Händlerbund Management AG garanterer retssikkerheden for teksterne og er ansvarlig i tilfælde af advarsler. Yderligere information findes på: https://www.haendlerbund.de/agb-service.

sidste opdatering: 23.10.2019