Vores blog

Hvordan sætter man en fadølsanlæg i drift?

19 May, 2023

Installationen og idriftsættelsen af et doseringssystem er enkel og let at gennemføre, selv for lægmand. I denne artikel lærer du, hvordan du idriftsætter et tørkøleanlæg med 1 linje.

Hvad skal man overveje, før man installerer de enkelte komponenter?

Vores tappesystemer er velegnede til både indendørs og udendørs brug. Vær opmærksom på, at systemet aldrig må opbevares eller tages i brug ved temperaturer under 0° C eller over 60° C.

For at sikre tilstrækkelig ventilation af dispenseren skal den stå mindst 50 cm væk fra vægge eller andre genstande, da dispenseren ellers kan overophede.fadølsanlæg

Placer enheden på et fast, plant og rent sted. Dispenseren må ikke vippes på siden. Hvis dette er sket, skal du stille apparatet oprejst og vente mindst 3 timer, før du tager det i brug igen. Hvis enheden vippes under drift, ødelægges kompressoren.

Du skal bruge en 230 V strømtilslutning for at starte vores dispensere. Du må ikke tilslutte enheden til strømnettet, før alle komponenter er fuldt monteret.

Sørg under monteringen for, at de enkelte komponenter ikke bliver snavsede. God hygiejne er afgørende ved øldispensering. Tappanlæg er åbne systemer, som kan blive forurenet af snavs. Forureninger på ledninger og tætninger forringer også systemets tæthed.

Hvilke komponenter er nødvendige for et 1-line fadølsanlæg?

Til et 1-linjes-fadølsanlæg skal du også bruge en CO2-flaske, et dispenseringshoved, en CO2 regulator, en ølslange og en CO2-slange.

Vi har sammensat komplet sæt fadølsanlæg til 1- eller 2-linjede fadølsanlæg. Så du kan købe alle de komponenter, du har brug for, i et sæt til en fornuftig pris.

For at finde ud af, hvilke komponenter der kræves til 2-linjede fadølsanlæg eller færdige apparater, henvises til den betjenings- og vedligeholdelsesvejledning, der følger med hvert enkelt fadølsanlæg.

Tilslutning af de enkelte komponenter (1-line fadølsanlæg)

Når du har placeret dispenseren på et fast og jævnt underlag, skal du montere hanen på fadølsanlæg. Den leveres usamlet for at beskytte den under transport. For at gøre dette skal du placere den forreste del af hanen på gevindet på den formonterede bageste del af hanen og spænde overenskomstmøtrikken med en hanenøgle.

Monter først CO2-tryksbegrænseren påCO2 -flasken. For at gøre dette skal du fastgøre 3/4" skrue gevindet på CO2-flaskens tilslutning. Sørg for, at hanen er parallel med ledningen, når du sætter trykreduktionsanordningen i drift første gang. Derefter lukkes ledningen af. Brug altid en kulsyresnøgle til at fastgøre skruetrækket, så skrueforbindelsen kan spændes fast. Sørg absolut for, at CO2-flasken ikke kan falde om og ikke udsættes for høje temperaturer. CO2-flasker må aldrig tilsluttes ølfadet uden en trykreduceringsanordning, da den kan sprænges på grund af CO2-flaskens høje tryk.

Derefter monteres CO2-slangen på trykreduktionsanordningen. Fastgør den anden ende af CO2-slangen til sideindtaget på hanehovedet. Skru nu ølslangen (5/8" gevind) på den øverste ende af hanehovedet. Fastgør den anden ende af ølslangen til den bageste tilslutning på dispenseren. Spænd vingemøtrikkerne. Sørg for, at ølslangen ikke bliver forurenet under monteringen.

Nu kan du tilslutte hanehovedet til ølfadet. Inden du gør det, skal du sikre dig, at hanehovedet og tøndetilslutningen på tønden er rene. Før du skifter fadet, skal begge komponenter rengøres med rent vand. Sørg for, at hanehovedets håndtag er trukket opad. Monter nu hanehovedet på kegtilslutningen på keggen. Tryk derefter håndtaget fra hanehovedet nedad, indtil det går i hak. Dette låser hanehovedet fast til keggen, og ventilerne til øl- og CO2-slangerne er åbne. 4 typer KEG-tilslutninger er blevet etableret på markedet. Type A flad, type M combi, type S kurv, type D Köpi. 

Ibrugtagning af fadølsanlæg

Indstil justeringsskruen på trykreduceringsanordningen til 1,2 bar. Arbejdstrykket varierer afhængigt af øltypen og producenten. Arbejdstrykket påvirkes også af slangens længde og højdeforskellen mellem CO2-flasken og fadølsanlæg. Du skal øge arbejdstrykket med 0,02 bar pr. meter slangelængde og med 0,1 bar pr. meter højdeforskel.

Åbn nu ventilen (håndhjulet) på CO2-flasken. Åbn også afspærringsventilen på trykregulatoren.

Træk vandhanens flowregulator fremad, så flowet er helt åbent. Tap nu på øllet, indtil det kommer ud af hanen. Luk hanen, og tilslut nu fadølsanlæg til strømmen. For at tænde for systemet skal du dreje temperaturreguleringen med uret til den ønskede temperatur.

Fadølsanlæg

Indstillinger på fadølsanlæg

Øllets temperatur kan indstilles ved hjælp af temperaturregulatoren. En indstilling mellem 2° og 11° C er mulig. Drej på kontrolknappen for at sænke temperaturen til det ønskede niveau. Vi anbefaler at indstille systemet til 2° C som en almindelig indstilling. Driftstemperaturen er nået efter ca. 10 minutter, afhængigt af udetemperaturen og øltemperaturen i fadet.
Vores fadølsanlæg er udstyret med en kompensatorhane. Flowhastigheden ved hanen kan nemt reguleres ved at flytte flowregulatoren lidt bagud. Kompensatorhanen er meget populær, primært på grund af den enkle regulering af flowhastigheden og den tilhørende, ukomplicerede justering af taptrykket og skummængden. I vores online shop tilbyder vi en række andre dispenseringshaner i forskellige designs.

Konklusion

Når du har overvejet de nødvendige faktorer før installationen af de enkelte komponenter, har forstået hvilke komponenter der er nødvendige til et 1-line fadølsanlæg, og har tilsluttet alle komponenterne korrekt, er det nu tid til at tage dit fadølsanlæg i brug. Følg omhyggeligt instruktionerne fra producenten for at sikre en problemfri ibrugtagning. Når alt er korrekt opsat og tilsluttet, kan du nyde glæden ved at tappe og servere friskt fadøl derhjemme. Med din nye viden og færdigheder vil du kunne imponere dine gæster med en vellykket og velsmagende fadølsoplevelse. Skål og god fornøjelse!