Vores blog

Hvordan rengør jeg mit øltapningsudstyr korrekt?

19 May, 2023

Når du driver en taphane, er hygiejne af afgørende betydning. Det gælder ikke kun for restauratører, men også for privatpersoner, der nyder frisk øl fra tønden hjemme i deres eget hjem. Hygiejne indebærer blandt andet, at du regelmæssigt skal rengøre din taphane. Vi forklarer dig, hvordan du gør det korrekt, nedenfor.

Rengøring af taphane – det vigtigste i et overblik

 • Taphaner skal rengøres for at undgå en forringelse af ølsmagen og fremkomsten af bakterier.
 • Efter brug kræver det ofte kun en simpel rengøring af taphanen med almindeligt vand.
 • For at fjerne forureninger og bakterier bør taphaner rengøres regelmæssigt mekanisk eller kemisk.
 • Hvis der er særligt genstridige forureninger, kan den kemiske og mekaniske rengøring kombineres.
 • I vores butik finder du alle de nødvendige rengøringsprodukter til at rense din taphane.

Hvorfor det er vigtigt at regelmæssigt rense øltapningen

Når man tapper øl, kan man ikke undgå at der over tid dannes aflejringer i ølleddene og i tappehanen. Disse aflejringer kan påvirke ølsmagen negativt. Desuden udgør aflejringerne den ideelle yngleplads for bakterier og sygdomsfremkaldende stoffer.

En dårligt vedligeholdt tapanlæg sørger således ikke kun for, at øllet ikke længere smager godt. Det kan desuden udgøre en alvorlig fare for sundheden. For at forhindre dette og sikre en sikker drift, er det vigtigt at du regelmæssigt renser dit tappeudstyr.fadølsanlæg

Hvad du skal være opmærksom på, når du rengør dit tapanlæg

Før du renser dit tapanlæg, skal du sørge for at den pågældende rengøringsprocedure er egnet til det pågældende model. Hvis du er i tvivl, så kig i brugsanvisningen eller spørg producenten for at undgå unødvendig skade på dit tapanlæg.

Hvornår du bør rense din øltap

Tidligere blev det antaget, at øltappe skulle renses hver 14. dag. Men siden øltapsforordningen blev ophævet i 2005, har dette ændret sig. I dag gælder derfor reglen om, at ejeren af øltappen er ansvarlig for en sikker og hygiejnisk drift.

Selvom dette hovedsageligt gælder for restauratører, betyder det ikke, at private personer ikke skal tænke på hygiejne og blot undlade rengøring af deres øltap.

De præcise rengøringsintervaller kan variere afhængigt af brugen. Men en øltap skal generelt altid renses i følgende situationer:

 • Før den første ibrugtagning
 • Efter brug
 • Efter en længere pause i brugen
 • Når ølfadet skiftes

Hvilke rengøringsmetoder findes der?

Der er fire forskellige metoder til at rengøre en øltap:

 • Rengøring med ledningsvand
 • Mekanisk rengøring
 • Kemisk rengøring
 • Kombination af kemisk og mekanisk rengøring

Hvilken rengøringsmetode der er den rigtige, afhænger især af den enkelte taphane. Derudover spiller graden af snavs selvfølgelig også en rolle. Uanset dette skal ølfadet altid fjernes inden rengøring.

Sådan rengør du din taphane med hanevand

Når du er færdig med at tappe øl, anbefales det at rengøre taphanen med varmt hanevand. Fjern drypbakke, opsamlingsbakke, taphane og øllejer.

Skyl de enkelte komponenter grundigt og sørg især for at fjerne øllejerens skum. Hvis de er opvaskemaskinsikre, kan du også rengøre de enkelte dele såsom drypbakken igen i opvaskemaskinen efterfølgende.

Sådan rengør du din taphane mekanisk

På lang sigt er det ikke tilstrækkeligt at rengøre øllejerne ved blot at skylle dem med hanevand. For at modvirke aflejringer og sikre fuldstændig hygiejne, bør du rengøre din taphane mekanisk.

Der er specielle rengøringssvampe til den mekaniske rengøring, som fyldes sammen med rent vand i rengøringsbeholderen. Når svampene pumpes gennem taphanens rør, fjerner friktionen eksisterende aflejringer.

For nogle taphane kan det være, at svampene direkte kan fyldes i øllejerne og taphanen tilsluttes ferskvandsledningen til rengøring. Men det ændrer ikke ved den grundlæggende funktion af den mekaniske rengøring.

Sådan rengør du din taphane kemisk

For at fjerne genstridige aflejringer og skadelige bakterier er det tilrådeligt at rengøre taphaner kemisk. Det er for eksempel fornuftigt, når anlægget skal tages i brug igen efter en længere værkstid.

Til den kemiske rengøring bruges specielle rengøringsmidler. Disse fås i flydende form samt som pulver eller tabletter og skal blandes i en bestemt forhold med koldt vand.

For at rense din tappemaskine kemisk, skal du gøre følgende:

 • Hæld den færdige rengøringsopløsning i rensebeholderen og tilslut denne til tappemaskinen.
 • Åbn nu tappehanen og luk den straks igen, så snart den første rengøringsopløsning løber ud af den.
 • Lad rengøringsopløsningen virke i ca. 20 minutter, så den kan løsne hårdnakket snavs.
 • Åbn nu tappehanen igen og vent, indtil rengøringsopløsningen er helt løbet igennem.
 • Skyld ølleitningerne grundigt igennem med vand to gange til sidst for at fjerne eventuelle rester af rengøringsmidlet.

Fadølsanlæg

Rengøring af øltårn ved kemisk og mekanisk metode

Hvis en særlig grundig rengøring af øltårnet er nødvendig, kan den kemiske og mekaniske rengøring også kombineres efter behov. I dette tilfælde kan du bruge rengøringskugler og rengøringsmidler sammen for at fjerne forureninger fra ølledningerne.

Det kan også være nødvendigt at gentage den kemisk-mekaniske rengøring for at opnå det ønskede resultat. Husk også at skylle øltårnet grundigt med rent vand efter rengøringen, så der ikke er nogen rester af rengøringsmidlet tilbage.

Rengøringsprodukter til dit øltårn

Nu hvor du ved, hvordan du skal gå frem, når du rengør dit øltårn, skal du blot have de passende rengøringsprodukter. Disse kan du finde i vores butik.

Vi tilbyder et udvalg af højkvalitets rengøringsprodukter til dit øltårn. Vælg for eksempel imellem rengøringskugler, rengøringsbørster og rengøringsmidler eller bestil et praktisk rengøringssæt til dit øltårn.